"Ελληνιστί: Ο Γρίφος" (διηγήματα, εκδ. Γαβριηλίδης, 2013)

  

 

               «Μα­μά», εί­πα, σε φυ­σι­κό τό­νο δί­πλα της σχε­δόν πια, «δεν μ’ α­κούς;» Χω­ρίς να γυ­ρί­σει να με κοι­τά­ξει πέ­τα­ξε την ρα­κέ­τα στην άμ­μο και μουρμού­ρι­σε α­μή­χα­να κά­τι σαν χαι­ρε­τι­σμό στον μαυ­ρι­σμέ­νο και κα­λο­γυ­μνα­σμένο συ­μπαί­χτη της, που πρό­λα­βε να της χα­μο­γε­λά­σει ει­ρω­νι­κά, αλ­λά αυ­τό δεν ξέ­ρω αν το εί­δε. Ύ­στε­ρα έ­στρε­ψε ε­πι­τέ­λους προς το μέ­ρος μου [...]. Την α­κο­λού­θησα μου­δια­σμέ­νη. Έ­πια­σε την πε­τσέ­τα σω­παί­νο­ντας, σκού­πι­σε τον ι­δρώ­τα που έ­στα­ζε στη δι­χά­λα του στή­θους.

            «Ά­κου», εί­πε κο­φτά, κοι­τώ­ντας τον ο­ρί­ζο­ντα, «ό­σο εί­μα­στε ε­δώ δια­κο­πές, ξέ­χνα το το μα­μά και μα­μά. Φα­γώ­θη­κες.
            »Τζέ­νη θα με λες.

            »Σκέ­το Τζέ­νη.»    

   
Είκοσι διηγήματα με κοινό παρανομαστή τις οικογενειακές σχέσεις: σχέσεις αίματος και ταυτόχρονα σχέσεις αιματηρές. H οικογένεια, παρούσα ή απούσα, αφήνει το δικό της ξεχωριστό ψυχικό αποτύπωμα σε κάθε μέλος της από την πρώτη βρεφική ηλικία· αποτύπωμα που οργανώνει την δική του αυτόνομη ιστορία. Και κάθε τραύμα στην ιστορία αυτή επιστρέφει —με την μορφή της σπείρας— στον άλλον, είτε μέσα στον κύκλο της, στενό ή διευρυμένο, είτε προβολικά και έξω από αυτήν. Σπείρα ατέρμονη του τραύματος για την οποία η μόνη απάντηση -έξοδος-κάθαρση μοιάζει να είναι η αυτογνωσία και οι αναβαθμοί της: συγχώρεση και αγάπη.

 

Κριτικές :
1. Ο Γιάννης Μπασκόζος για την συλλογή διηγημάτων "Ελληνιστί: ο γρίφος" (εφ. Το Βήμα, Προθήκες, 24-03-2013)
2. Η Τούλα Ρεπαπή για τη συλλογή διηγημάτων "Ελληνιστί: ο Γρίφος" (Ιστολόγιο Diavasame, 30-05-2013)
3. Ο Βαγγέλης Χατζηβασιλείου για την συλλογή διηγημάτων "Ελληνιστί: ο γρίφος", (εφ. Το Βήμα, 25-08-2013)
4. Ο Αλέξης Ζήρας για την συλλογή διηγημάτων, "Ελληνιστί: ο Γρίφος", Η πείνα και η δίψα για τον οικείο άλλο, (εφ. Αυγή, Αναγνώσεις, 03-11-2013)
5. Η Ελένη Γούλα, για την συλλογή διηγημάτων "Ελληνιστί: ο Γρίφος", (περ. Μανδραγόρας, τχ. 49, 10-11-2013)
6. Ο Αντρέας Μήτσου για την συλλογή διηγημάτων "Ελληνιστί: ο Γρίφος" (περ. Φρέαρ, Δεκέμβριος 2013)
7. Ο Λάμπρος Σκουζάκης για την συλλογή "Ελληνιστί: ο γρίφος", Άλυτοι κόμποι στο παίγνιο του βίου (ιστ. Πανδοχείο, 29-04-2014)
8. Ο Γιώργος Βέης για την συλλογή διηγημάτων "Ελληνιστί: ο γρίφος", Δοκιμασίες προσώπων και δόκιμη γραφή (εφ. Αυγή, 08-06-2014)
9. Σταυρούλα Τσούπρου για τη συλλογή διηγημάτων "Ελληνιστί ο Γρίφος", (δικτυακό περ. Diastixo. gr, 2014),
Τελευταία Ανανέωση:
Κυρ, 10/11/2015 - 22:00